Polityka prywatności dotyczy serwisu (nazwa strony)  (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez: Marzene Blank prowadzącego działalność gospodarczą jako: „MARZENA BLANK CENTRALTEX HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ”  z siedzibą w Chojnicach  (ul. 18 Pułku Ułanów 8, 89-600 Chojnice), która została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx) i której nadano numer NIP:555-142-71-74 oraz REGON 366928804.

 (zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z dostępnych na SERWISIE formularzy lub przesłania korespondencji na adres damian.blank@gmail.com lub inny z domeny (nazwa strony) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

POLITYKA COOKIES